SaltPay Magyarország | Ajánlási Program

Nagyon örülünk, hogy csatlakozott az Ajánlási programunkhoz!

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF“) szabályozzák az [Ajánlási Program] működését. Az [Ajánlási Programban] való részvétellel Ön (jogi vagy természetes személy, azaz „Ajánló“ vagy „Ön“) elfogadja a Salt Pay Hungary Kft.-vel (cégjegyzékszám: 01-09-386728, 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13., 4.. emelet) (a továbbiakban „SaltPay“, „mi“, „a Társaság“) az ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF betartásának elfogadása nélkül az Ajánlási Programban való részvétel nem lehetséges.

A SaltPay fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et, illetve a jutalomszerzési módokat bármikor módosítása. Fenntartjuk a jogot, hogy bármelyik Ajánlót saját belátásunk szerint bármikor kizárjuk az Ajánlási Programban való részvételből, beleértve, de nem kizárólagosan, ha Ön nem tartja be az ÁSZF, vagy bármelyik alkalmazandó jogszabály rendelkezését. Jelen Ajánlási Program érvénytelennek minősül ott, ahol ezen ajánlási programok nem engedélyezettek.

1. Meghatározások

Jogosult Ajánlott aki:

i) a 18. életévét betöltötte;
ii) törvényesen részt vehet az Ajánlási Programban; és
iii) amennyiben a Jogosult Ajánlott egy vállalkozás, a havi forgalma meghaladja 100 000 Forintot és ezt a forgalmat a SaltPay általi elfogadás után is 6 hónapon keresztül fenntartja.

Fentiektől függetlenül a SaltPay fenntartja a jogot annak meghatározására, hogy egy Ajánlott jogosult-e a SaltPay által meghatározott kritériumok alapján, amelyek többek között, de nem kizárólagosan tartalmazzák a SaltPay csatlakozási követelményeit, melyek magukba foglalják a vonatkozó pénzmosás elleni szabályokat és a SaltPay kockázati politikáját is.

Jogosult Ajánló aki:

i) a 18. életévét betöltötte;
ii) törvényesen részt vehet az Ajánlási Programban; és
iii) megelőzően üzleti kapcsolatot létesített a SaltPay-jel.

Ajánló: Olyan SaltPay ügyfél, aki ezen Ajánlási Program alapján ajánl a SaltPay számára egy Ajánlottat.

Ajánlott: Olyan természetes vagy jogi személy, aki nem a SaltPay meglévő ügyfele, és aki hozzájárult ahhoz, hogy egy Jogosult Ajánló őt a SaltPay-nek ajánlja.

Ajánlási Űrlap: Egy Ön által kitöltött és hozzánk eljuttatott űrlap, amely egy Ajánlott ajánlására szolgál.

Felmentett Felek jelenti együttesen minket, az anya- és testvérvállalatainkat, kapcsolt és leányvállalatainkat, az alkalmazottjainkat, igazgatóinkat, tisztségviselőinket, engedélyeseinket, licencadóinkat, tulajdonosainkat, jogi képviselőinket, megbízottjainkat, reklám- és promóciós szervezeteinket és bármilyen, az Ajánlási Program kialakításában, működtetésében és adminisztrációjában résztvevő (jogi vagy természetes) személyeket.

Jutalmak: Az Ajánlók és az Ajánlottak, amennyiben megfelelnek az ÁSZF-ben foglaltaknak, az ajánlási emailben feltüntetett módon Jutalmakban részesülhetnek. Fenntartjuk a jogot, hogy a Jutalmakat időről időre saját belátásunk szerint megváltoztassuk.

2. Az Ajánlási Program működése

Ön kapni fog egy emailt a SaltPaytől egy Ajánlási Űrlappal együtt. A részvételhez követnie kell az űrlapon szereplő utasításokat az Ajánlottak ajánlására, amely tartalmazza az elérhetőségi adatok megadását, valamint azt, hogyan léphetünk kapcsolatba az Ajánlottal. Az emailben megadott linken keresztül a kitöltött űrlapot a küldés gombra kattintva lehet eljuttatni a SaltPayhez.

3. Adatvédelem

Az Ajánlási Programban való részvételhez szükséges, hogy megadja saját és az Ajánlottjai elérhetőségi adatait, például a nevét és e-mail címét, lehetővé téve ezáltal, hogy felvegyük a kapcsolatot az Ajánlottal. Ezeket az adatokat a SaltPay’s Privacy Policy alapján gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel. Ön garantálja, hogy az Ajánlási Űrlap elküldése előtt beszerzi az Ajánlott hozzájárulást az elérhetőségi adatainak megosztásához.

4. Magatartási kódex

4.1 Ön vállalja, hogy nem szegi meg az ÁSZF rendelkezéseit, illetve nem tanúsít olyan magatartást, mely az Ajánlókkal vagy Ajánlottakkal szembeni zaklatásnak minősülhet. Az Ajánlók beleegyeznek, hogy nem használják az Ajánlási Programot az alábbiakra:

4.1.1 A SaltPay, annak anya-, illetve testvérvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai szellemi tulajdonának megsértésére;

4.1.2 Spam, vagy más módon az Ajánlási Űrlap nem megfelelő módon történő tömeges terjesztésére;

4.1.3 Ajánlók és Ajánlottak személyes adatainak hozzájárulásuk nélküli gyűjtésére vagy a gyűjtés megkísérlésére;

4.1.4 Olyan viselkedés tanúsítására, amely az Ajánlottak zaklatásának minősül;

4.1.5 Olyan tevékenység folytatására, amely saját belátásunk szerint becsmérlőnek vagy rosszindulatúnak minősül, vagy a SaltPay hírnevére kedvezőtlen hatással van.

4.2 Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön Ajánlási Programban való részvételét bármikor, bármilyen indokból a jog által megengedett mértékben, az Ön írásbeli értesítését követően megszüntessük.

5. Felelősség

Ahol ez nem tilos, az Ajánlók és Ajánlottak elfogadják, hogy a programban való részvétellel (i) kötve vannak a jelen ÁSZF-ben foglaltakhoz és (ii) felmentik és kártalanítják a Felmentett Feleket minden olyan követeléssel, kárral, veszteséggel, felelősséggel, költséggel és kiadással kapcsolatban, amely az Ajánlási Programban való részvételükből ered, azzal kapcsolatos vagy azzal összefüggésben merült fel.

6. Alkalmazandó Jog és Vitarendezés

6.1 Az Ajánlási Program, valamint az abból, annak tárgyából vagy létrejöttéből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) a magyar jog az irányadó, és azt Magyarország joga szerint kell értelmezni.

6.2 Az Ajánlási Programból, annak tárgyából vagy létrejöttéből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy követelés (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) rendezésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.